Telefon
798 807 052
E-mail
biuro@ipomagalnia.pl
Adres
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 7/1B
Godziny pracy
8:00 - 16.00

ROZWÓJ OSOBISTY

Oferta dla Dzieci i Młodzieży

#jakwdomu

Wychodzimy z założenia, podobnie jak twórca Summerhill, pierwszej szkoły demokratycznej na świecie, że: „Rozwój emocjonalny dziecka jest nieskończenie bardziej ważny, niż jego rozwój intelektualny”.

Jesteśmy świadomi, że w ipomagalni musimy dopełnić moduł edukacyjny i koniecznie zadbać o emocje naszych dzieci, dlatego naszym celem jest taki wpływ na młodego człowieka, aby radził sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia, z rozwiązywaniem problemów, których dostarcza mu życie, aby rozumiał siebie, umiał współżyć z innymi i potrafił również znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach.

Proponujemy zajęcia, dzięki którym młodzi ludzie nauczą się:
* jak radzić sobie ze stresem i innymi emocjami,
* jak rozwijać inteligencję społeczną,
* jak budować zdrowe relacje,
* jak budować poczucie własnej wartości,
* jak rozwijać umiejętności życiowe,
* jak być szczęśliwym.

W ipomagalni pomagamy wychować szczęśliwe dzieci!