Telefon
798 807 052
E-mail
biuro@ipomagalnia.pl
Adres
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 7/1B
Godziny pracy
8:00 - 16.00

MODUŁ NAUKA

Oferta edukacyjna dla młodzieży

#jakwdomu

Działamy w obszarze edukacyjnym – pomagamy młodzieży w przygotowaniu do czekających ją niebawem egzaminów wstępnych do szkoły średniej i do matury – proponujemy zajęcia z języka polskiego i matematyki oraz rozbudzamy w młodzieży inteligencję emocjonalną, umiejętność współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem, poczucie własnej wartości, wiary w siebie i samoakceptacji.

Zdajemy sobie sprawę, że tylko edukacja z uwzględnieniem płaszczyzny emocjonalnej daje najlepsze efekty, nie jest odtwórcza, jest po prostu przyjemnością.

Nauka może być przyjemnością. Tylko pozytywne nastawienie do nauki może dać wymierne efekty.

Bardzo innowacyjna.

Ma przypominać domową, grupy są kameralne, do sześciu osób.

U nas nie ma tradycyjnych szkolnych ławek, są kanapy i miękkie poduchy.

Nasi nauczyciele to ludzie z pasja, dla których praca z młodzieżą jest misją, a nie tylko pracą.

Dostosowany do potrzeb uczestników, zostanie stworzony po uprzednim rozpoznaniu problemów dydaktycznych, z jakimi borykają się nasi odbiorcy.

NAUCZYCIELE

Elżbieta Nowatkowska

JĘZYK POLSKI

Uważam, że najważniejszą kwestią w zdobywaniu wiedzy jest to, żeby wiedzieć, po co się uczymy i jak należy to robić, by uczyć się szybko, skutecznie i z przyjemnością!

W związku z tym najpierw przedstawiam uczniom metody szybkiej i przyjemnej nauki, a później pozwalam im z tego korzystać. Stawiamy na samodzielność i umiejętność współpracy z innymi. Ustalamy więc cele zajęć, żeby wiedzieć, czego i dlaczego będziemy się uczyć. Materiał opracowujemy wspólnie. Uczniowie samodzielnie notują, wykorzystując ulubione sposoby notowania, np. mapę myśli. Powtarzamy zdobyte wiadomości na każdej lekcji w bardzo skuteczny
sposób.

Świetnie się bawimy na zajęciach, dlatego nauka języka polskiego przestaje się kojarzyć młodym ludziom z katorgą.

Mamy też sprawdzone sposoby na zapamiętanie treści i problematyki lektur.

Wspólnie ćwiczymy redagowanie wypracowań, kładąc szczególny nacisk na poprawność językową i bogaty zasób słownictwa. Jesteśmy kreatywni, wymyślamy metody szybkiego zapamiętywania materiału. Wykorzystujemy każdą chwilę na lekcji, by w domu nie zajmować się nauką.

Jednym słowem – znaleźliśmy sposób, by uczyć się szybko, skutecznie i z przyjemnością! Robimy to od dwudziestu lat!