Telefon
798 807 052
E-mail
biuro@ipomagalnia.pl
Adres
Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 7/1B
Godziny pracy
8:00 - 16.00

Klub Seniora

Klub Seniora

UWAGA: Przedłużenie naboru do dnia 31.10.2019

Od listopada br. rusza Klub Seniora przy iPomagalni w Bydgoszczy! A w ramach niego m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi, zajęcia kulturalne, wyjścia kulturalne, indywidualne wsparcie psychologiczne. Wszystko dzięki dofinansowaniu, które udało nam się pozyskać z projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dwie Rzeki

Rekrutacja trwa! 

Projekt "Klub Seniora przy iPomagalni w Bydgoszczy" zakłada aktywizację społeczną 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar objęty LSR Miasta Bydgoszczy (dzielnice: Bocianowo, Błonie, Fordon, Okole,  Śródmieście, Wilczak). W ramach Klubu Seniora uczestnicy będą korzystać z zajęć grupowych i indywidualnych (spotkania dyskusyjne i integracyjne, zajęcia artystyczne, warsztaty), a także zapewnione zostaną zorganizowane wyjścia uspołeczniające (wyjścia do kina, teatru, muzeum) oraz możliwość nawiązania realizacji ze społecznością lokalną poprzez organizację spotkania integrującego uczestników Klubu Seniora ze społecznością lokalną - Potańcówka. Dzięki temu uczestnicy Klubu Seniora przy iPomagalni w Bydgoszczy zyskają możliwość zwiększenia aktywności społecznej. Działania prowadzone będą od listopada 2019 r. do maja 2020 r.

Rekrutacja uczestników odbywa się w okresie od 25-09-2019 do 10-10-2019 r.

UWAGA: Przedłużenie naboru do dnia 31.10.2019

Poniżej zamieszczono regulamin oraz wszystkie niezbędne dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin rekrutacji pdf

2. Formularz zgłoszeniowy pdf i word

3. Regulamin projektu pdf

4. Oświadczenie Uczestnika projektu pdf i word

5. Zakres danych Uczestnika projektu pdf i word

Formularze rekrutacyjne można składać osobiście (przyjmowanie formularzy we wtorki i czwartki w godz. 15-19), przesłać pocztą na adresy siedziby Beneficjenta: ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszcz lub mailowo na adres klubseniora@ipomagalnia.pl (skan podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, z informacją o konieczności doniesienia oryginałów dokumentów na późniejszym etapie).

ue____